دستورالعمل بروز رسانی سایت

عنوان (Title:)یک عنوان توصیفی شامل ۵تا ۸کلمه که کلمات کلیدی اصلی سایت شما را شامل باشند، انتخاب کنید .عنوان، اولین چیزی است که مردم با آن در موتورهای جستجو مواجه می شوند .توجه کنید که وجود کلمات فارسی با استاندارد یونیکد توسط موتور جستجوی گوگل شناسائی می شود .مهمترین کلمات کلیدی سایت خود را در ابتدای عنوان سایت خود قرار دهید.نکاتی که هنگام درج عنوان باید مد نظر بگیرید:-شامل کلمات کلیدی محتوی و عکس های آن صفحه باشد.-از کاما استفاده نکنید.-از نظر گرامری جمله بندی آن درست باشد، فقط ترکیب کلمات نباشد.-از کلماتی کهتوسط موتورها منع می شود استفاده نکنید.-تگALTدر هنگام درج عکس:هنگام درج عکس و لینک حتما کادر مربوط به عنوان (title)را درج نمایید .این خصوصیت اجازه می دهد یک متن جایگزین مطابتان شود تا اگر به هر دلیلی تصویرتان نمایش داده نشد متنی که در تگaltگذاشته اید نمایش داده شود.

توضیحات (Description tag)این توضیحات بین ۵۵تا ۰۳کلمه را شامل می شوند که در موتورهای جستجو اگر دقت کرده باشید در زیرURLنمایش داده می شود پس سعی کنید توضیحاتی را بنویسید که نشان دهنده محتوای سایت شما باشد.

ارتباط متقابل-موتورهای جستجو مخصوصا گوگل به تعدد ارتباط ها به سایت شما حساس هستند و آنرا در رتبه سایت شما اثر می دهند.-یک صفحه لینکهای مفید بسازید و به سایتهای مشابه، سایت خود ارتباط دهید، مخصوصا سایتهائی که در موتورهای جستجو رتبه خوبی دارند.-از سایتهای دیگر بخواهید که به سایت شما ارتباط دهند.

درج کلمات کلیدی سایت (key words)موتورهای جستجو برای این بخش ارزش زیادی قائل هستند و در رتبه بندی سایت شما تاثیر دارد .کلمات کلیدی را با کاما از یکدیگر جدا کنید .با این روش در حداقل جا، امکان ترکیبات متنوعی از کلمات کلیدی سایت شما گنجانده خواهد شد.-نسبت کلمات کلیدی به سایر کلمات در یک صفحه را چگالی یا تراکم کلمات کلیدی می نامند .مثلا اگر شما ۰۳۳کلمه در یک صفحه دارید و چهارعدد از آنها جزو کلمات کلیدی سایت شما هستند، چگالی کلمات کلیدی آن صفحه است .سعی کنید که چگالی حدود ۰تا ۵۳درصد برای کلمات کلیدی مهم سایت خود را تنظیم کنید.-کلمات کلیدی خود را ترکیبی انتخاب نمایید.-کلماتی که حدس می زنید توسط موتورهای جستجو بیشتر سرچ می شوند را بنویسید-حتما کلمات کلیدی را با کاراکتر ,از هم جدا نمایید.-کلمات کلیدی از متن همان صفحه انتخاب شود.-عنوان صفحه خود را حتما در کلمات کلیدی بنویسید.

نکات درج پا صفحه-حتما پا صفحه سایتتان را تغییر دهید .فرمت را سعی کنید حتما مانند پایین بنویسید.-کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانمی باشد.ارتباط بین صفحات-در صفحات محتوایی خود آنگونه کار کنید که کسی که به هر طریق وارد آن صفحه می شود نتواند خارج شود (مدت زمان حضور افراد را در سایت خود بالا ببرید.)

نکات تبدیل فایل بهPDFیکی از راههای افزایش بازیابی اطلاعات مندرج در وب سایت توسط موتورهای کاوش، غنی کردن فایل های محتوا می باشد .محتواهایPDFکه از فرمت های دیگر(مثلword،power pointو )...استخراج می گردد، بهتر است شرایط ذیل را دارا باشد:۰-قبل از تبدیل فایلwordبهPDFاز استاندارد بودن فونتهای بکار رفته در فایلwordاطمینان حاصل فرمایید.۵-ازنرم افزارهایاستانداردبرای تبدیل فایل ها بهPDFاستفاده شود که قابلیت پشتیبانی از فونت های فارسی را داشته باشند.۰-متن فایل هایPDFبا استفاده از ابزار های جستجوی درون متنی نرم افزارAcrobatقابل جستجو باشد.

حجم فایل هافایل هایی که در سایت بارگذاری می شوند به صورت فشرده و حجمی کمتر از 03مگابایت داشته باشند.

از تگ های <h..>حتما استفاده نماییدتگhاین امکان رو به موتور های جستجو می دهد که بهتر محتوای سایت شما رو درک کنند .برای اعمال این خصوصیت متن صفحه خود را به ترتیب اهمیت ازheadingهایCMSانتخاب نمایید.-از تگ بیش از ۵بار در یک صفحه استفاده نکنید .فقط برای تیترهای مهم استفاده شود.-کل متن صفحه را در این تگ ها قرار ندهید، فقط برای تیترها و مطالب مهم استفاده کنید.

صفحه ارتباط با( ...تماس با )...برخی موتورهای جستجو، مخصوصاYahoo ، اگر آدرس پستی شما در سایت نباشد، سایت شما را لیست نمی کنند .حتما آدرس پستی را در سایت قرار دهید، فقط قرار دادن آدرس صندوق پستی کافی نیست .تلفنهای تماس و آدرس حوزه خود را درج نمایید .همچنین برای قراردادن اطلاعات افراد هر واحد از الگوی زیر استفاده شود.نام و نام خانوادگی سمت تلفن فاکس پست الکترونیک021-xxxxxxxx021-xxxxxxxxxxxxxx@kpf.ir

زبانزبان اصلی کلیه درگاه ها زبان فارسی است .صفحه خانگی و صفحه ورودی اصلی، باید به زبان فارسی بارگذاری شود .در پرتال هایی که بصورت چند زبانه می باشند باید امکان تغییر زبان برای کاربران در تمامی صفحات فراهم شود..

نقشه سایت (sitemap)-برای سایت خود نقشه تهیه کنید و لینک تمام بخشهای مهم سایت را در نقشه سایت قرار دهید .-نقشه سایت را در صفحه اول سایت خود قرار دهید چون برخی موتورهای جستجو فقط صفحه اول سایت شما را بازدید میکنند.

قالب کلی نگارش متنعنوان اصلیTahoma 14 Bعنوان فرعیTahoma 12 Bرنگ مطالبمشکیمتن پاراگراف هاTahoma 12مطالب لیستیلیستهایشمارهداروبدونشمارهترازبندی متنJustify,Direction:RTLمتون انگلیسیTime New Roman 14

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت