ارتباط مستقیم با مدیر کل

جهانبخش قنبری مدیر کل استان

ارسال نظرات و پيشنهادات به پست الكترونيك:

Markazi@kpf.ir

 

 تلفن تماس : 08633249300 - 08633249301

 

        نمابر : 08632264402

 

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت